Kwaliteitsbeleid

Ieder technisch bedrijf is uniek als het gaat om de mix van producten, productieprocessen, werkmethodieken, markt en bedrijfscultuur. Om een kwalitatief goede dienstverlening te kunnen bieden is het belangrijk om de klant in alle aspecten goed te kennen. ATMG streeft daarom altijd naar duurzame en nauwe samenwerkingsverbanden.

Kwaliteitsbeleid

Het uitgangspunt voor het kwaliteitsbeleid van ATMG is de tevredenheid van onze klanten en medewerkers. Regelmatig meten wij de tevredenheid van beide groepen. De resultaten hiervan dienen als basis voor ons beleid van continu verbeteren. Een beleid dat integraal is doorgevoerd door de hele Eastec AKOS Groep, waar ATMG deel van uitmaakt.

Daarbij wordt gewerkt aan het optimaliseren en borgen van de kwaliteit van werkprocessen en het slimmer en beter werven van gekwalificeerd personeel voor onze klanten en onze eigen organisatie. Maar speerpunt van het kwaliteitsbeleid is het stimuleren van de ontwikkeling van onze medewerkers en ervoor zorgen dat zij aan projecten werken die goed aansluiten bij hun ervaring en talenten. Beter voor de medewerkers. Beter voor de klanten. Beter voor de continuïteit.

Het uitgangspunt voor ons kwaliteitsbeleid is de tevredenheid van onze klanten en medewerkers.

ISO 9001:2015

Bij een serieus kwaliteitsbeleid is het natuurlijk goed om regelmatig een kritische blik te laten werpen door een externe partij. De Eastec AKOS Groep is dan ook al jaren ISO 9001:2015 gecertificeerd. Bureau Veritas, die jaarlijks onze ISO certificering uitvoert, complimenteert ons zelfs regelmatig met de manier waarop wij onze organisatie hebben ingericht.

Klachtafhandeling

Bij een gedegen kwaliteitsbeleid hoort ook een gestructureerde afhandeling van eventuele klachten. Dienstverlening is mensenwerk en ieder mens maakt fouten. Zolang die fouten naar tevredenheid worden opgelost is dat niet erg. Mocht u toch van mening zijn dat een fout niet adequaat is opgelost, dan worden wij daar graag direct over geïnformeerd. Iedere klacht wordt bij ATMG serieus genomen en afgehandeld volgens een heldere procedure.

U kunt uw klacht sturen via ons contactformulier, ter attentie van onze kwaliteitsmanager. Vermeld in uw bericht, naast uw contactgegevens, duidelijk de aard van de klacht. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen alles in het werk stellen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.