Werkwijze

ATMG hanteert een gestructureerde, heldere aanpak met als doel snel en efficiënt een succesvolle bemiddeling te realiseren. Ons werving- & selectieproces is op hoofdlijnen zoals hieronder omschreven. In overleg met u wordt een meer gedetailleerd plan op maat vastgesteld.

Analyse

Voorwaarde voor een succesvolle bemiddeling is een integrale analyse. In deze eerste fase speelt de consultant een actieve en waar nodig kritische adviesrol. Het traject start met het vaststellen van de doelen en uitdagingen welke er binnen de organisatie en de betreffende functie liggen en wat de afbreukrisico’s en eventuele doorgroeimogelijkheden zijn. Vervolgens wordt in kaart gebracht welke talenten, competenties, kennis en ervaring hierbij nodig zijn en welk type leiderschap daarbij past. In overleg met alle stakeholders wordt vervolgens de vertaalslag gemaakt naar een realistisch functieprofiel.

Werving

Door de jarenlange focus op techniek en industrie en de nauwe samenwerking met ingenieursbureau en zusterbedrijf AKOS hebben wij toegang tot een omvangrijk netwerk, waaruit wij snel en discreet geschikte kandidaten werven. Mocht het, bijvoorbeeld om publicitaire redenen, toch gewenst zijn om een mediacampagne in te zetten dan kunnen wij dat geheel op maat verzorgen.

Selectie

Op basis van het functieprofiel selecteren wij de meest geschikte kandidaten en dragen deze met een gedegen onderbouwing aan. Een diepte-interview en een Persoonlijke Profiel Analyse, uitgevoerd door een gecertificeerde assessor, vormen daarom een vast onderdeel van de voorselectie. In de laatste fase van de selectie wordt standaard een pre-employment screening uitgevoerd en kan een uitgebreid assessment worden afgenomen door een onafhankelijke externe partij. Desgewenst kan ATMG een bemiddelende of adviserende rol spelen bij het tot stand komen van de arbeidsovereenkomst.

Coaching

Heeft u te weinig tijd of capaciteit voor een gedegen begeleiding of inwerktraject? Dan kan dit met name in de beginfase onnodig tot vertraging of problemen leiden. Met de juiste begeleiding zal de manager sneller waarde toevoegen aan uw bedrijf.

Daarom biedt ATMG on-the-job coaching aan. Op basis van een maatwerk coachingstraject wordt de nieuwe manager begeleid bij het opstartproces en voorzien van persoonlijk advies om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het bedrijf, de cultuur en de afdeling.

In het geval dat een technisch inhoudelijke kandidaat doorstroomt naar een management functie is het ook van belang een goede begeleiding te bieden. Wij kunnen helpen bij het vormen van de juiste leiderschapsstijl en bij het hanteren van begrippen als scrum, agile en lean werken.

Mocht een nieuwe manager juist op technisch inhoudelijk vlak kennis missen dan kan ATMG daarin ook ondersteuning bieden, vanuit ons ingenieursbedrijf AKOS of met externe partners.

Nazorg en garantie

Wij evalueren tijdens het eerste jaar periodiek de voortgang en tevredenheid met u en de geplaatste manager. ATMG heeft alle vertrouwen in de kwaliteit van haar dienstverlening en biedt dan ook een garantieregeling, waarbij het grootste deel van het in rekening gebrachte honorarium wordt gecrediteerd in het geval de arbeidsovereenkomst met de geselecteerde kandidaat na een jaar niet wordt verlengd.

Benieuwd wat ATMG voor u kan betekenen? Maak een afspraak voor een kennismaking!