Privacyverklaring

AKOS verwerkt persoonsgegevens om kandidaat en opdracht- of werkgever bij elkaar te brengen. De verwerking voldoet aan de actuele wet- en regelgeving. Wij beschermen de privacy van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. In deze verklaring leest u over het hoe en waarom van de verwerking van persoonsgegevens.

1. Toepassingsgebied

Dit privacy statement is geldig voor Eastec AKOS Groep B.V., ATMG B.V. en AKOS B.V. (met de handelsnamen AKOS Projects en AKOS Professionals). In de rest van dit statement wordt de term AKOS gebruikt.

Binnen deze B.V.’s kan een beperkt aantal medewerkers persoonsgegevens inzien en al deze medewerkers hebben een geheimhoudingsbeding ondertekend.

Dit statement behandelt de omgang van persoonsgegevens van kandidaten bij AKOS. Informatie over privacy van onze medewerkers, ingehuurde personen of contactpersonen bij (potentiële) klanten, kun u opvragen via onderstaand contactpersoon.

2. Welke persoonsgegevens?

AKOS verwerkt uitsluitend algemene persoonsgegevens en geen bijzondere of strafrechtelijke gegevens. Welke persoonsgegevens dat zijn, hangt af van welke persoonsgegevens u met ons deelt. Als u zich inschrijft (via sollicitatie of job alert) zijn dat in ieder geval: naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Indien u besluit om (een deel van) jouw persoonsgegevens niet te verstrekken, kan AKOS besluiten geen inspanningen te verrichten om een geschikte baan of project voor u te zoeken.

3. Doel van de verwerking

Het belangrijkste doel is dat jouw gegevens gebruikt worden om ons werk te kunnen doen, namelijk u zo snel en goed mogelijk te voorzien van een passende baan of project. Met jouw gegevens kunnen we:

 • U snel vinden bij een passende vacature bij AKOS zelf of bij opdrachtgevers van AKOS;
 • Met u communiceren over (nieuwe) vacatures;
 • U voorstellen aan een potentiele opdracht- of werkgever, overigens uitsluitend nadat we dit met u hebben besproken en u ons hiervoor (mondeling) toestemming hebt gegeven;
 • Een goede bemiddeling tot stand brengen, zowel inhoudelijk als arbeidsvoorwaardelijk.

Tot slot kan AKOS persoonsgegevens vastleggen om te kunnen voldoen aan gestelde wet- en regelgeving, bijvoorbeeld als u gebruik heeft gemaakt van de Gouden Tip regeling.

4. Bewaartermijn

AKOS bewaart uw persoonsgegevens:

 • Zonder toestemming maximaal 1 maand;
 • Met toestemming maximaal 2 jaar;
 • Met een persoonlijk ‘MIJN AKOS’ account maximaal 5 jaar.
5. Rechtsgrond

AKOS heeft 2 rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

 1. Toestemming voor max. 2 jaar: schriftelijke toestemming via u inschrijving of e-mail.
 2. Toestemming en gerechtvaardigd belang voor max. 5 jaar: d.m.v. een persoonlijk ‘MIJN AKOS’ account.

Toelichting: Om kwalitatief hoogwaardige bemiddelingen te doen zijn persoonsgegevens van voldoende kwaliteit voor AKOS van groot belang.

Gezien het privacybelang van de kandidaat doet AKOS dat alleen als de kandidaat een persoonlijk AKOS-account heeft en daarmee zelf zijn persoonsgegevens kan beheren.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

AKOS verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en deelt ook geen persoonsgegevens met instanties in het buitenland. In Nederland deelt AKOS persoonsgegevens met de volgende categorieën ontvangers:

 • Potentiele opdracht- of werkgever, overigens uitsluitend nadat jij hiervoor (mondeling) toestemming hebt gegeven;
 • Leveranciers van onze website en CRM systeem;
 • Leveranciers van pre-employment screenings en assessments.

Vanzelfsprekend hebben deze partijen eenzelfde verantwoordelijkheid t.a.v. jouw persoonsgegevens. Overigens zijn deze partijen zelf aansprakelijk voor de juiste verwerking van jouw persoonsgegevens en aanvaart AKOS geen aansprakelijkheid voor de wijze van verwerking door de ontvangers van persoonsgegevens.

7. Verwijderen of aanpassen van uw persoonsgegevens

U heeft recht om:

 • Feitelijke, elektronisch opgeslagen persoonsgegevens op te vragen om het in te zien of over te zetten naar een andere partij;
 • Feitelijke, elektronisch opgeslagen persoonsgegevens aan te vullen, te wijzigen of te laten verwijderen. Personen met een account bij AKOS kunnen dit zelfstandig doen via hun AKOS- account;
 • Te allen tijde uw toestemming in te trekken;
 • Een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken;
 • U af te melden via een afmeldingslink voor job alerts en/of nieuwsbrieven.

AKOS voert uw verzoek binnen 1 maand uit of reageert binnen deze termijn dat zij aan jouw verzoek geen gehoor kan geven.

AKOS maakt in het sollicitatieproces gebruik van een automatische screening op harde eisen die van tevoren zijn opgesteld. Kandidaten die niet voldoen aan deze harde eisen, worden automatisch afgewezen. Overige sollicitaties worden door hiertoe bevoegde AKOS medewerkers behandeld.

8. Cookies

Op deze websites wordt alleen een Analytics cookie gebruikt. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ en uw surfgedrag is volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacywetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

9. IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van AKOS en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. AKOS heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van AKOS geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van AKOS een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van deze website te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

10. Google Analytics – verklaring van Google

Hieronder de officiële verklaring van Google die Analytics gebruikers op hun site moeten plaatsen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (AKOS) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

11. Wijziging van het privacy statement

AKOS behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy statement te wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy statement te raadplegen.

Bezwaar
Heeft u bezwaar t.a.v. de omgang met persoonsgegevens door AKOS dan kunt u uw bezwaar schriftelijk sturen naar ondergetekende.

 Contact
Wilt u meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens dan kunt u bellen of e-mailen met de manager HR&O.

12. Verwijderen gegevens

Om uw registratie te laten verwijderen kunt u een e-mailbericht sturen naar info@akos.nl met het verzoek uw persoonsgegevens te verwijderen.

 

Deze pagina is het laatst aangepast op: 16-7-2018.